Ochrana osobných údajov

Dátum účinnosti: 25. máj 2018

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na internetových stránkach spoločnosti Amway / upozornenie na súbory cookie

 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov/upozornenie o súboroch cookie na internetových stránkach popisuje, ako spoločnosť  Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim (ďalej len „Amway“) používa osobné údaje, ktoré zhromažďuje alebo získava od návštevníkov (ďalej len „Návštevníci“) týchto internetových stránok (ďalej len „Internetové stránky“). Tiež popisuje, ako používame osobné údaje zozbierané pri vašej registrácii ako Zákazníka (ďalej len „Zákazník“). Toto Vyhlásenie, akým spôsobom môžeme zhromažďovať alebo získavať vaše osobné údaje, aké druhy osobných údajov spracúvame, ako používame, zdieľame a chránime tieto údaje, ako dlho uchovávame tieto údaje, aké sú vaše práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov a ako môžete nás kontaktovať ohľadne našej praxe v oblasti ochrany osobných údajov.

Ak ste Vlastníkom podnikania Amway (ďalej len „ABO“) alebo Členom, prečítajte si naše Vyhlásenie o ochrane osobných ABO alebo Člena, ktoré obsahujú informácie o tom, ako môžeme spracovávať vaše osobné údaje, keď ste prihlásený na internetových stránkach ako ABO alebo Člen.

 

Ako zhromažďujeme alebo získavame vaše osobné údaje pri vašej návšteve internetových stránok

Spoločnosť Amway môže zhromažďovať vaše osobné údaje pri vašom používaní internetových stránok rôznymi spôsobmi.

Môžete sa rozhodnúť, že vaše osobné údaje a ďalšie informácie nám oznámite prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov poskytovaných na stránke „Kontaktujte nás“ na internetových stránkach, ako napríklad prostredníctvom e-mailovej adresy, telefónnych čísiel alebo online formulárov spoločnosti Amway.

V prípade, že vás žiadame, aby ste nám poskytli vaše osobné údaje, uvedieme, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou potrebnou na uzatvorenie a / alebo umožnenie uzatvorenia zmluvy, ako aj to, či ste povinný poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky ich neposkytnutia.

Môžeme používať cookies alebo podobné technológie, ktoré zhromažďujú určité informácie o internetových stránkach, keď ich otvoríte, prezeráte a používate ich.  Cookie je dátový súbor umiestnený v počítači alebo mobilnom zariadení, ak sa používa na návštevu internetových stránok. Tretím stranám neumožňujeme umiestniť cookies do vášho zariadenia. Pokiaľ sa neprihlásite do našich služieb, zostanú vaše údaje anonymné a nemôžeme vám poskytnúť žiadne informácie. Nižšie uvedená tabuľka poskytuje prehľad cookies, ktoré môžeme používať a prečo ich používame.

 • Nasledujúci dátový súbor cookie je nevyhnutný na fungovanie našej internetovej stránky. 

 

Názov súboru cookie

Účel

 

JSESSION

V tomto cookie sa zaznamenáva technické spojenie

AWSELB

Tento cookie sa používa na vyrovnávanie zaťaženia

Cart-content

AWSELB
JSESSIONID (secure)
SS-SERVER-ID
Cart-content

ANID
CONSENT
1P_JAR
NID

dtCookie
dtLatC
dtPC
dtSa
rxVisitor
rxvt

 

Tento cookie obsahuje údaje o nákupnom košíku pre návštevníkov

Tieto cookies súbory sledujú vývoj relácie a používajú sa na vyrovnanie zaťaženia alebo na uloženie podrobných informácií o obsahu nákupného košíka návštevníka.
 

Cookies spoločnosti Google používané za účelom zabezpečenia bezpečnosti (recaptcha).

 

Dynatrace cookies:
 sledujú návštevy v rámci viacerých požiadaviek,
 merajú čakaciu dobu servera na sledovanie výkonu,
identifikujú správne koncové body na prenos signálu vrátane ID relácie ku korelácii
a fungujú ako prechodné sklady týkajúce sa rozloženia stránky

a aj ako ID návštevníka ku korelácii relácií.

 

 • Nasledujúce cookies nie sú potrebné na fungovanie našej internetovej stránky a vo všeobecnosti sa používajú na zabezpečenie, udržiavanie a zlepšenie našich služieb.

 

Názov súboru cookie

 

Účel

Language

V tomto cookie je uložený prednastavený jazyk používateľa

_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq,

S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

AMCVS_*%40AdobeOrg
AMCV_*%40AdobeOrg
QSI_HistorySession (secure)
__cfduid
_hp2_id.*
_hp2_props.*
_hp2_ses_props.*
s_cc
s_invisit
s_vnum
utag_main
everest_session_v2
everest_g_v2
ev_sync_dd

 

__atuvc
__atuvs
loc (secure)
sshs (secure)
uvc (secure)
_js_datr (secure)
fr (secure)
sb (secure)
wd (secure)

Tieto cookies sa používajú na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch našich internetových stránok. Súčasťou informácií je počet návštevníkov stránky, krajina pôvodu návštevníkov ako aj to, ktoré stránky navštívili. Všetky takto zhromaždené údaje sú anonymné a nešpecifikujú užívateľa, kým sa používateľ neprihlási ako ABO alebo zákazník.
 


Tieto súbory cookies sa používajú na marketingové účely, ako je správa a sledovanie zdieľania na sociálnych sieťach pomocou widgetu AddThis.

 

 

Cookies môžete v nastavení vášho prehliadača zakázať (napríklad pod vlastnosťami „Preferencie“ alebo „Možnosti internetu“ vo vašom prehliadači).  Vezmite však na vedomie, že niektoré vlastnosti Internetových stránok nemusia správne fungovať, ak zakážete používanie cookies.  Pre podrobnejšie informácie s ohľadom na spravovanie alebo vymazávanie cookies, navštívte stránku http://www.allaboutcookies.org/

 

Aké druhy osobných údajov návštevníkov môžeme zhromažďovať

Prostredníctvom cookies uvedených vyššie, v kapitole "Ako môžeme zhromažďovať alebo získavať vaše osobné údaje", môžeme zhromažďovať informácie týkajúce sa vášho používania internetových stránok, IP -adresu, aký typ prehliadača a operačný systém používate. Ďalej, za účelom spracovania vašich online nákupov môžeme zhromažďovať vaše platobné informácie a informácie týkajúce sa preferencie výrobkov a vašich zvyklostí pri nákupe.

Okrem toho, prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov poskytovaných na stránkach „Kontaktujte nás“ na Internetových stránkach môžeme zhromažďovať vaše kontaktné údaje ako meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo a číslo faxu. Môžete nám tiež dobrovoľne poskytnúť ďalšie údaje o vás v súvislosti s vašimi otázkami alebo pripomienkami. Avšak odporúčame vám, aby ste nám neposkytovali viac vašich osobných údajov, než je nutné na to, aby sme vám riadne odpovedali na vaše otázky alebo pripomienky. 

 

Ako zhromažďujeme alebo získavame vaše osobné údaje pri vašej registrácii ako zákazníka

Spoločnosť Amway môže zhromažďovať a získavať osobné údaje svojich zákazníkov rôznymi spôsobmi.

Zhromažďujeme vaše osobné údaje, keď sa registrujete ako zákazník na našich internetových stránkach. Môžete sa tiež rozhodnúť, že vaše osobné údaje a ďalšie informácie nám oznámite prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov poskytovaných na stránke „Kontaktujte nás“ na našich internetových stránkach, ako napríklad prostredníctvom e-mailovej adresy, telefónnych čísiel alebo online formulárov spoločnosti Amway.

Tiež získavame osobné údaje našich zákazníkov od ABO, s ktorými majú príslušní zákazníci existujúci vzťah (napríklad, ak zákazníci zakúpili produkty spoločnosti Amway od ABO).

 

Aké druhy osobných údajov návštevníkov môžeme zhromažďovať

Ak sa zaregistrujete ako zákazník priamo v spoločnosti Amway, môžeme od vás zozbierať nasledujúce osobné údaje:

 • kontaktné informácie (napr. meno, poštová alebo e-mailová adresa, faxové a telefónne číslo);
 • dátum narodenia;
 • prihlasovacie údaje, vrátane používateľského mena, prihlasovacieho mena a hesla; a
 • platobné informácie ( napr., číslo bankového účtu alebo čísla kreditných kariet);
 • preferencie z hľadiska výrobkov, nákupné zvyky, história nákupov a správanie z hľadiska výdavkov; a
 • preferencie komunikácie.

 

Okrem toho, keď s nami komunikujete prostredníctvom rôznych komunikačných kanálom, zhromažďujeme vaše kontaktné údaje, ako napr. vaše meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo a/alebo faxové číslo. Môžete nám tiež dobrovoľne poskytnúť ďalšie údaje o vás v súvislosti s vašimi otázkami alebo pripomienkami. Avšak odporúčame vám, aby ste nám neposkytovali viac vašich osobných údajov, než je nutné na to, aby sme vám riadne odpovedali na vaše otázky alebo pripomienky.

Iné osobné údaje môžeme zbierať iba vo výnimočných prípadoch. Ak budeme potrebovať tieto osobné údaje o vás spracovať, uistíme sa, že ste informovaní o spravovaní vašich osobných údajov a že na to existuje platný právny základ (napr. váš súhlas).

 

Ako spracúvame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme od zákazníkov

Vaše osobné údaje spracovávame iba do takej miery, do akej je to nevyhnutné (i) na vykonanie vašej dohody s nami alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím dohody s nami; (ii) na dodržanie našich zákonných povinností; alebo (iii) na účely našich oprávnených záujmov, vrátane prevádzkovania, hodnotenia a zlepšovania našich služieb; prevencie a ochrany nás a iných osôb pred podvodmi, neoprávnenými transakciami, pohľadávkami a inými záväzkami; a zabezpečenia dodržiavania firemných zásad a priemyselných noriem. Pre spoločnosti ako Amway, ktoré vykonávajú obchodné operácie po celom svete, je spracovanie osobných údajov zákazníkov na interné administratívne účely bežne považované za zákonný záujem. V zmysle požiadaviek legislatívy sme starostlivo vyvážili naše legitímne obchodné záujmy vo vzťahu k vašim právam na ochranu údajov.  

Spracovávame osobné údaje, ktoré získame o vás, najmä za nasledovným účelom:

 • spravovanie vašej registrácie ako zákazníka;
 • vytvorenie a spravovanie vášho online účtu;
 • vybavovanie vašich pripomienok alebo otázok;
 • spracovanie vašich objednávok produktov alebo služieb;
 • komunikácia s vami;
 • nadviazanie kontaktu medzi vami a vašimi ABO (vrátane poskytnutia ABO vášho mena, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, nákupov a histórie nákupov);
 • poskytovanie, vyhodnotenie a zlepšenie našich služieb a umožnenie použitia vami našich internetových stránok;
 • vykonanie účtovných, audítorských, fakturačných a inkasných činností; a
 • plnenie požiadaviek platnej legislatívy, priemyselných noriem a našich politík.

 

Ako zdieľame osobné údaje

Spoločnosť Amway nepredáva, neposkytuje ani neobchoduje s vašimi osobnými údajmi. Spoločnosť Amway zdieľa vaše osobné údaje s:

 • subjektami v rámci skupiny Amway, ktorým je zo strany Amway v primeranej miere nevyhnutné alebo žiadúce oznámiť osobné údaje; 
 • ABO, aby umožnila komunikáciu týkajúcu sa produktov, služieb a objednávok v súvislosti s činnosťou spoločnosti Amway;
 • poskytovateľmi riešení v oblasti infraštruktúry alebo platformy alebo softvéru ako služby, služieb vývoja softvéru, služieb údržby informačných systémov, služieb správy záznamov alebo marketingových služieb v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) alebo mimo neho;
 • štátnymi úradmi alebo inými tretími stranami, ak to vyžaduje zákon alebo je to v primeranej miere nevyhnutné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti iných osôb alebo nás samých. 

 

Medzinárodné prenosy údajov

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme poskytovať iným Amway pobočkám vrátane spoločnosti Alticor Inc. ako materskej spoločnosti Amway. Niektoré z týchto subjektov sa môžu nachádzať v iných štátoch, než v ktorých boli tieto údaje pôvodne zhromaždené.  Zákony v týchto štátoch nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako štát, v ktorom ste pôvodne tieto údaje poskytli.  Keď poskytneme vaše osobné údaje do iných štátov, budeme chrániť tieto údaje tak, ako je popísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a v súlade s príslušným zákonom. V prípade osobných údajov pochádzajúcich z EHP, ktoré sa prenášajú do krajín, ktoré Európska komisia neuznala za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, sme zaviedli štandardné doložky EÚ o ochrane údajov na ochranu vašich osobných údajov. Viac informácií o štandardných doložkách EÚ o ochrane údajov nájdete na stránke https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_sk. Viac informácií o sídlach subjektov skupiny Amway nájdete na stránke www.amwayglobal.com​. Okrem toho, niektorí poskytovatelia služieb tretej strany, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene alebo v mene subjektov skupiny Amway, sa nachádzajú v krajinách mimo EHP, ktoré Európska komisia neuznala za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov. V týchto prípadoch spoločnosť Amway zaviedla opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany vašich osobných údajov, a to aj tým, že poskytovateľ služieb tretej strany uzavrie štandardné doložky EÚ o ochrane údajov alebo tým, že zabezpečí, aby poskytovateľ služieb tretej strany získal certifikát Privacy Shield EÚ a USA. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochranných opatrení, ktoré sme zaviedli na ochranu vašich osobných údajov pri prenose mimo EHP (vrátane spôsobu získania kópie alebo poskytnutia konzultácie ohľadne týchto bezpečnostných opatrení), kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

 

Ako chránime osobné údaje 

Uplatňujeme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vami poskytnutých osobných údajov proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, strate, pozmeneniu, prístupu, zverejneniu alebo použitiu. 

 

Ako dlho uchovávame osobné údaje

Ak si znenie zákona nevyžaduje inak, tak osobné údaje uchovávame tak dlho ako je potrebné, až kým nesplnia účel, pre ktorý sme ich zhromažďovali (pozri vyššie: časť „Ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme“). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich postupov uchovávania údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

 

Odkazy na iné internetové stránky

Internetové stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán, ktorých prax v oblasti informácií a ochrany osobných údajov je iná ako naša. Nezodpovedáme a neručíme za prax v oblasti informácií a ochrany osobných údajov uplatňovanou takýmito tretími stranami. Odporúčame vám, aby ste si prečítali Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na všetkých internetových stránkach tretích strán skôr, ako tieto webové stránky použijete alebo pred tým ako poskytnete akékoľvek osobné údaje alebo akékoľvek iné informácie na takýchto internetových stránkach alebo ich prostredníctvom.

 

Aktualizácie Vyhlásenia o ochrane osobných údajov na internetových stránkach

Spoločnosť Amway si vyhradzuje právo toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na internetových stránkach kedykoľvek zmeniť. Ak toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na internetových stránkach zmeníme, budeme aktualizovať dátum účinnosti a tieto zmeny budú účinné od dátumu svojho zverejnenia. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na internetových stránkach. 

 

Vaše práva

Vaše práva podľa príslušných zákonov môžu zahŕňať prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na opravu alebo vymazanie takýchto osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov a právo na prenos údajov. Ak sme získali váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Týmto nebude ovplyvnená zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe vášho súhlasu pred odvolaním. Na uplatnenie týchto práv je potrebné, aby ste nám napísali písomnú žiadosť na naše nižšie uvedené kontaktné údaje. Ak nie ste spokojný so spôsobom spracovania vašej žiadosti, môžete podať sťažnosť orgánu dohľadu.

Máte tiež právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych záujmoch spoločnosti Amway. Ak spracovávame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek podať námietku proti takémuto spracovaniu, a to aj na účely analýzy do takej miery, ktorá sa týka priameho marketingu. Ak máte námietky voči spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudeme spracovávať vaše osobné údaje na tieto účely.

 

Ako nás kontaktovať

Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky k tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov na internetových stránkach / upozornení na súbory cookies, ak by ste chceli aktualizovať údaje, ktoré o vás máme, alebo uplatniť si vaše práva, môžete kontaktovať svoju miestnu pobočku prostredníctvom kontaktného formuláru​ alebo napíšte nám na adresu: 

Amway Česká republika, s.r.o., Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Môžete tiež kontaktovať našu zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailu (privacy@amway.com) alebo dopisom (Zodpovedná osoba, Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Nemecko).